Hvem er vi?

HVEM ER VI?

 

Center for Gravsten & Stenhuggeri befinder sig i Åbyhøj ved Århus.

 

Centret er Danmarks ældste familieejede stenhuggeri gennem 5 generationer.

 

Centret er en af Danmarks største udbydere af gravsten. Stenene produceres på eget værksted af dygtige stenhuggere.

 

Vi foretager levering og

opstilling på kirkegårde i hele landet.

 

Udstillingen er åben døgnet rundt, alle ugens dage.

 

Ring til Lotte Husted på tlf. 86 19 06 06 for professionel rådgivning og aftale om besøg.

 

Telefonen er åben alle ugens dage til kl. 21:00

også i weekenden.

Historien bag centeret for gravsten i Århus

 

I 1904 blev grundstenen lagt til det Center for Stenhuggeri, der i 2007 er etableret i Århus. Et stenhuggeri, der repræsenterer alt indenfor gravsten og mindesmærker, og som samtidig holder gamle traditioner i hævd indenfor stenhuggerbranchen.

 

Dagligt foretages renoveringer, såvel som tilføjelser af navne på gamle historiske gravsten, med samme teknik udført af dygtige faguddannede stenhuggere, som dengang i starten af det forrige århundrede.

Det der startede som et gravstensudsalg, er i årerne derefter udviklet til et moderne stenhuggeri, med egen opskæring af råblokke fra hele verden og egen produktion af gravsten. Denne produktion gør det muligt for os at imødekomme individuelle ønsker af enhver art, i de fleste granit og marmortyper, der findes, uanset om det er en prisbillig granit fra nærområdet, en eksotisk type fra Brasilien eller et andet oversøisk land.

 

Som Danmarks ældste familieejede stenhuggeri, hvor femte generation nu er i arbejdstøjet, føler vi en forpligtigelse til at videreføre de stolte håndværksmæssige traditioner vore forfædre har viderebragt.

Den teknologiske udvikling, der igennem årerne er sket, er altid foretaget med det for øje at fastholde og gerne øge kvaliteten af den færdige gravsten. At udviklingen så også medfører, at den færdige gravsten kan produceres til en billigere pris, samtidig med, at den bevarer det håndværksmæssige udtryk og bedste kvalitet, er kun et ekstra plus til de personalemæssige fordele en modernisering af produktionen medfører.

 

Gravsten igennem alle tider

 

Siden opstarten i 1904, med gravsten hovedsagelig importeret fra Tyskland, er der sket en voldsom udvikling. Udover granit som gravstensmateriale, anvendtes også dengang marmor, sandsten og kalk/sandsten (fra Øland). Gravstenstraditionen dengang foreskrev familiegravsteder, og som hovedregel var stentypen opretstående monumenter, spidshuggede med poleret forside, på sokkel eller ”gravliggere”, det vil sige liggesten, som fyldte det meste af gravstedet.

 

Efter opstart af egen produktion med egne skæremaskiner, påbegyndte vi en opskæring af danske natursten. Disse kampesten, som blev fundet i grusgrave eller købt af stenfiskere fra undersøiske stenrev, havde et fantastisk farvespil, og de blev hurtigt det foretrukne materiale til gravsten. Kampestenene var løsrevne klippeblokke fra Norge, Sverige og Finland, der under istiden var transporteret/rullet hertil. Nu blev gravstenene i højere grad slebet eller poleret fremfor behugget, og de blev i højere grad placeret på gravstederne uden sokkel. Både kirkegårde og gravsteder fremstod nu mere naturligt i pagt med tiden.

Efter en teknologisk landvinding med skæremaskiner med diamantsegmenter som skæremiddel og billige transportmidler på tværs af landegrænser, er materialeudvalget steget voldsomt.

 

Nu fås materialetyper fra hele verden, både granit, diabas, gneis, larvikit, og mange flere og gravstene bliver igen mere forarbejdet. Nu med moderne maskiner og teknik. I dag kan vi eftergøre naturen og producere gravsten med en ru overflade, ved hjælp af en brændeteknik, så de nærmest ligner en natursten fundet i naturen. Det giver et væsentligt større udvalg i gravstenstyper, hvilket ses på udstillingen i Åbyhøj samt udstillingerne i Brabrand og Egå.

 

Gravsten – størrelse og forarbejdning

 

Udover forarbejdning af danske natursten, importeres råmateriale til gravsten, monumenter og mindesten i dag fra hele verden. Råblokkene kan have en vægt på mere end 20 ton og en størrelse på 4,0 x 2,0 x 1,5 meter. De ankommer på lastbil og opskæres på bloksave, enten ved hjælp af diamantsegmenter påmonteret en wire eller diamantsegmenter påmonteret en skæreklinge på ca. 3 meter i diameter. Efter opskæring i passende tykkelser ca. 12 cm, poleres eller brændes pladerne og kløves eller skæres ud i passende stykker til gravsten. Derefter hugges de i den ønskede størrelse og facon. Overflade og kanter kan bearbejdes på flere forskellige måder, enten poleret, slebet, brændt, stokhugget, kløvet eller anden bearbejdning. Gravstenen kan yderligere påføres forskellig form for ornamentik eller dekoration. Det kan være indhuggede dekorationer eller ophøjede dekorationer, ofte i form af et hjerte eller blomster eller en anden form for dekoration, der symboliserer noget, der har haft betydning for afdødes liv og tilværelse.

 

På udstillingerne fremvises et stort udvalg af vedrørende dekorationstyper, men ofte har de pårørende et særligt ønske, som de gerne vil have påført stenen. Det kan være et stjernetegn eller et symbol, der udtrykker afdødes erhverv, for eksempel en plov for landmand eller en truck for chauffør. Det kan også være et sports eller et fritidssymbol, en golfkølle eller en fiskestang. Det behøver ikke være en dekoration, der bliver indhugget i stenen. Selve stenen kan også udformes som symbolet. For eksempel en guitar eller et hjerte, en bog eller et blad.

 

Gravsten – ekspedition og levering

 

Heldigvis sker det kun sjældent, at familier har brug for køb af en gravsten. Derfor står man ofte uden særlig viden om sten, inskription og hvordan man ellers skal forholde sig. Professionel rådgivning er meget vigtig i denne situation, og derfor er vi faguddannede og kan rådgive i alle aspekter, også i forhold til kirkegårdens klausuler, om det skal være en sten til kendt fællesgrav, en plænesten eller en sten til et urne eller kiste gravsted.

 

Spørgsmål vedrørende levering, tilføjelse på en eksisterende sten, indhugning af efterskrifter eller lignende, er også ting, der skal tages stilling til, og derfor er vi til rådighed til enhver tid, når der er behov. Der kan træffes aftale udenfor normal åbningstid, hvilket ofte kan være et ønske, så familien kan være samlet, og telefonen er altid åben. Vi har også ved hjælp af computer teknik mulighed for at præsentere den ønskede gravsten med påsat inskription. Hvis vi enten ved besøg på udstillingen, bliver forevist den ønskede sten, eller flere for den sags skyld eller vi via mail får tilsendt billeder af ønskede sten, kan vi påføre navn og tekstlinje på afdøde og den efterskrift, der måtte ønskes. Vi kan lave flere eksempler med forskellige skrifttyper, så de pårørende i ro og mag hos os eller derhjemme, kan beslutte sig.

 

Gravsten – pris politik

 

Vi har gravsten i alle prislag. Lige fra den prisbillige plænesten eller urnesten til den fuldpolerede engelsten på sokkel. På grund af, at vi selv, som en af de eneste udbydere i landet, producerer og forarbejder gravstenene, er vi blandt de prisgunstigste, og vi giver altid et tilbud på baggrund af de specielle ønsker, der kan være til den sten, de pårørende måtte ønske. Priserne er altid inklusive moms og frit leveret og opstillet på kirkegården. Flere Internetfirmaer forsøger at fremstå som billige alternativer til den professionelle stenhugger, men man skal altid være på vagt, for om priserne er inklusive moms og opstillet på kirkegården, ligesom man skal være opmærksom på, at de klausuler, som kirkegården har bestemt, bliver overholdt. Hvis først at nogle af disse ting misforstås, kan et billigt køb hurtigt blive et dyrt køb.

 

Pårørende skal også være opmærksom på kvalitet og forarbejdning. Vi benytter kun materialer, som er velegnede til vores klima her i Danmark; sol, frost og megen regn. Det vil sige, at det foretrukne materiale til gravsten er granit og gneis, samt andre hårde materialer, der ikke suger vand og som tåler afrensning for grønalger og anden begroning. Ligeledes er de indhuggede inskriptioner, der vel at mærke ikke er dybdehuggede uden maling, altid håndmalede, hvilket forlænger holdbarheden. Vedligeholdelsesaftale for den købte gravsten er også en ting, vi tilbyder, så gravstenen altid fremstår ren og korrekt på gravstedet.

 

 

Kontakt og bestilling:

Århus Ny Stenhuggeri, Klamsagervej 45, 8230 Åbyhøj

Kontaktperson: Lotte Husted

Tlf. Nr.: 86 19 06 06

Email: aarhus@jyskestenhuggerier.dk

Copyright @ All Rights Reserved